Phương Nhiệm sưu tầm


Hạnh phúc ở đâu?

Phương Nhiệm sưu tầm

+ Chó con hỏi chó mẹ, mẹ ơi hạnh phúc là gì? 

Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy!

Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ:

- Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ?
 
Chó mẹ mỉm cười và nói rằng:

Tam luận thuyết

Phương Nhiệm sưu tầm

Ba điều trong một đời người một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội .
 

* Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực .

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời :

+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè .
 

[về đầu trang]