Ts . Nguyễn ngọc Sẳng


Cái chết của Hồ Chí Minh: Một phỉnh gạt kiệt tác

Ts . Nguyễn ngọc Sẳng

Sau cuộc tấn công thảm bại năm Mậu Thân 1968, Hồ Chí Minh vô cùng thất vọng và đã qua đời năm 1969.
 
Ông ta để lại tờ di chúc được các nhà lãnh đạo Hà Nội thêu dệt, thần thánh hóa như là một cha gìa của dân tộc, suốt đời hy sinh cho dân cho nước, suốt đời cần kiệm, liêm chính.
 

[về đầu trang]