K7


Mỗi sáng thức giấc

K7

« Mỗi buổi sáng khi em mở mắt thức dậy, em đều nhìn ngay ra cửa số, thấy ánh sáng, thấy mặt trời,
em mừng lắm chị à. Em tạ ơn Chúa đã cho em sống thêm một ngày nữa ! »

[về đầu trang]