Minh Thùy


Đi bước nữa

Minh Thùy

Nói có bóng đèn làm chứng, ông Củng đâu dám đi bước nữa.  Lửa lòng ông chưa nguội - ông đoan chắc như vậy.
 
Những đêm vò võ trước cái Ti vi trong phòng ngủ, xem tiết mục sexy show, thằng Tiểu đồng của ông - với thời gian nay đã đổi tên Lão Ngoan đồng - cứ nhấp nha nhấp nhổm không để ông yên, đến phát bực.
 

[về đầu trang]