Thảo Nhi sưu tầm


Tiền bạc

Thảo Nhi sưu tầm

Trong Giáo hội thuộc lễ nghi Byzantin có câu chuyện điển hình về tiền bạc như sau:

Ngày kia Đức Tổng sứ thần Micae đi chu du khắp trái đất để quan sát cuộc sống của loài người. Đến đâu cũng thấy thiên hạ người cư lạc nghiệp, sống hòa thuận với nhau, Ngài lấy làm hài lòng. Sau đó Ngài đi qua vùng núi lửa Nam Mỹ thấy một đám quỉ đông vô số đang ngồi tán dóc với nhau.
 

[về đầu trang]