Giám Mục Vincent Nguyễn văn Long OFMConv


Bài giảng lễ các Thánh và tưởng niệm: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Giám Mục Vincent Nguyễn văn Long OFMConv

Anh chị em thân mến. Chúng ta vừa nghe đọan Tin Mừng được mô tả như là Cẩm Nang Kitô Giáo hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời.
 

[về đầu trang]