Lê John Mừng và Marie Lan


Tham dự diễn hành Hội Chợ Tết

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Đây là cơ hội đặc biệt để giới thiệu GĐN cho mọi người chú ý đến sự có mặt và những đóng góp của GĐN cho cộng đồng.

GĐN chắc chắn không thể vắng mặt trong buổi diễn hành nầy.

Mến chào quý Anh Chị,

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 12

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Gia Đình Nazareth kính mời tất cả mọi thành viên, thân nhân và bạn hữu, hquí Ông Bà, quý Phụ Huynh và gia đình đến tham dự đêm gia đình rất hữu ích nầy.

Thưa cha linh hướng,
Quí phó tế,
Anh chị em thuộcGia Đình Nazareth,
 

Bầu đông, chọn đúng, 6 tháng 11 năm 2012

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Ngày bầu cử 6 tháng 11 năm 2012

và Đêm Gia Đình, ngày 7 tháng 11 năm 2012

Kính thưa tất cả quý Anh Chị trong đại gia đình Nazareth,
 
Xin được lưu ý quý Anh Chị 2 việc mà chúng ta cần thực hiện trong tuần nầy:
 
-Thứ Ba , 6 tháng 11: Cổ động đi bầu đông đảo để chọn những người lảnh đạo biết tôn trọng tự do tôn giáo và các giá trị luân lý.
 

[về đầu trang]