Mychal Massie


Tóm lược trung thực nhất về Barack và Michelle

Mychal Massie

Một buổi chiều nọ, trên trang "twitter" của tôi, có người đã hỏi tại sao tôi không ưa đám Obama. Nói cho rõ hơn, họ đã viết: "Tôi phải hỏi, tại sao ông ghét cặp Obama"? Tại sao Ông không ưa hình ảnh lễ giáng sinh của đình Obama"? Câu hỏi có vẻ riêng tư, cá nhân, chứ không liên quan chi đến chính sách đường lối chi cả.
 

[về đầu trang]