Lm. Trần Đức Anh,OP


Đức Thánh Cha tôn phong 7 hiển thánh

Lm. Trần Đức Anh,OP

 VATICAN. Sáng chúa nhật 21-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh, trước sự hiện diện của gần 90 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô.
 
Từ 9 giờ sáng, trong khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu, ca đoàn hát thánh ca, rồi cộng đoàn đọc kinh Mân Côi, xen lẫn những bài hát do ca đoàn gồm 200 ca viên đảm trách.
 

[về đầu trang]