Ngoan-Thùy-Dương sưu tầm


Thánh Luca

Ngoan-Thùy-Dương sưu tầm

Thánh Luca là tác giả, là Thánh sử, và là người một trong số bốn tác giả viết phần lớn bộ sách Tân Ước, gồm quyển Phúc Âm thứ ba và Công Vụ Tông Ðồ.
 

[về đầu trang]