Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Obama và cuộc chiến chống lại những giá trị của nước Mỹ

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Người ta thường khen TT Obama là một nhà hùng biện có tài. Cũng không ít người cho rằng Obama là một tay ngụy biện ngoại hạng.
 

[về đầu trang]