Huỳnh Chiếu Đẳng


Chuyện "thần dược", Chuyện "thuốc"!

Huỳnh Chiếu Đẳng

Thử điểm những thứ mà người Việt chúng ta tự bày ra (hay bắt chước người Mỹ hoặc người Tàu mà bày ra): Nhìn chung thì hầu như mọi thứ thực phẩm quanh ta đều được email và webpage ca tụng lên mây xanh là “thần dược”.

Biết rồi nói mãi: Xin cẩn thận khi dùng email và internet

Huỳnh Chiếu Đẳng

Hãy đọc vài lời tâm tình của GS Huỳnh Chiếu Đẳng về thiên hình vạn trạng của Email, để tránh những phiền toái có thể xãy ra cho mình trong việc giao tiếp trên Internet.
 
Kính thưa quí bạn,
 
Tuy là cái email nầy ngắn, nhưng phần đầu quan trọng lắm, các bạn nên đọc chậm chậm. Mà thôi, các bạn không đọc thì rán chịu, mắc mớ chi tôi.
 

[về đầu trang]