Phóng viên Nazareth


Đêm "Bàn Chân Sạch"

Phóng viên Nazareth

Đêm Gia Đình Nazareth thứ 38 đã diễn ra tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange và đã để lại một hình ảnh đẹp tuyệt vời trong sinh hoạt của Gia Đình Nazareth.

Đêm Gia Đình gặt hái tiếng vang trong sinh hoạt Cộng Đồng

Phóng viên Nazareth

Đêm Gia Đình là một sinh hoạt hàng tháng do Gia Đình Nazareth thực hiện lần này đã gặt hái tiếng vang tốt trong sinh hoạt Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Orange với gần 150 người tham dự.
 

[về đầu trang]