Kim Hà


Quyền năng tuyệt diệu của chuỗi Mân Côi

Kim Hà

Sau đây là lời chia sẻ của LM Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng trên thế giới và là Nhà Trừ Quỷ chính tại Tòa Thánh Vatican:
 

Lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi?
 
LM Gabriel Amorth, Nhà trừ quỷ chính (Chief Exorcist) của Tòa Thánh Vatican viết:

-Một ngày kia, người bạn đồng nghiệp của tôi nghe ma quý nói trong một cuộc trừ quỷ như sau:

[về đầu trang]