Phạm Tín An-Ninh


Chuyện một người bạn học

Phạm Tín An-Ninh

Trước khi vào đệ tam Võ Tánh, hai thằng cùng học một lớp bên trường Văn Hóa.
 

[về đầu trang]