Cung Hằng


Mẹ chồng tôi

Cung Hằng

Ngày mới về nhà chồng, tôi cũng e ngại với suy nghĩ về “mộng chè” là “ mẹ chồng” lắm . Là một bà má khác mẹ mình. Là người mình sẽ ăn chung, ở chung, và ngày ngày ngày gặp nhau trong một mái nhà. Là người đầu tiên tôi gọi bằng cái tên “má ơi” không phải mẹ  mình.

[về đầu trang]