Bùi Việt Trâm


Cách sống chậm

Bùi Việt Trâm

Làm ít việc; Giảm tối đa các cuộc họp; Bớt online/disconnecting; Dành nhiều thời gian cho một việc; Giảm những việc không cần thiết...
 
 
1.Làm ít việc:
 

[về đầu trang]