Thanh Sơn


Đức Giáo Hoàng Phanxicô bất ngờ đến quán ăn của khu công nghiệp để ăn trưa

Thanh Sơn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bất ngờ đến quán ăn của khu công nghiệp để ăn trưa với công nhân.

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Dâng Ngọn Lửa Toàn Thiêu

Thanh Sơn

Tôi giật mình khi vừa đọc thấy cái tựa bài viết: "Giám Mục Đốt Nguyện Đường! làm của lễ toàn thiêu".
 

[về đầu trang]