Đặng Đình Tuân


Ông tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử

Đặng Đình Tuân

Tôi được giảm bớt 50 xu vì là “người già” (senior) từ 8 Mỹ kim mua vé xem phim tài liệu “2016 Obama’s America”.
 

[về đầu trang]