Khánh Thi


Đúng cũng chết, sai cũng chết.

Khánh Thi

1. (chồng không cũng chưa bằng vợ:)
- Anh, anh thấy cái Phương xinh không ?
- À, nhìn cũng xinh xắn đấy.
- Hả, anh muốn chết à, mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn đi.
 

[về đầu trang]