Timothy Keller (CNN)


Mối hiểm nguy của việc hỏi Thiên Chúa: Tại sao lại là con

Timothy Keller (CNN)
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

Khi tôi được chẩn đoán bị ung thư, câu hỏi “Sao lại là tôi?” là một câu hỏi tự nhiên.
 
Về sau, khi tôi sống sót, nhưng những người khác cũng với loại ung thư đó, bị chết, tôi cũng đã phải hỏi “Sao lại là tôi?”.
 
Đau khổ và cái chết dường như ngẫu nhiên, vô nghĩa.
 

[về đầu trang]