Lý-Thủy Tiên


Tâm tình tri ân sau Khóa 3 Nazareth Seattle

Lý-Thủy Tiên

Anh Chị Lý + Thủy Tiên và Quý A/C thân mến.
 

Cám A/C  Lý + TT đã thay tôi viết lên những lời cám ơn sau đây thật chân tình và đầy đủ chi tiết của tất cả Quý Anh Chị trong BTC. chúng ta.
 
Tuy vậy tôi cũng còn thấy có một cặp mà nếu không nói tới thì thật là thiếu sót và đáng trách, thưa đó là cặp Anh Chị Lý + Thuỷ Tiên.

[về đầu trang]