Lan Đỗ


Vợ ta, vợ người (Thơ)

Lan Đỗ

Trăm năm trong cõi người ta -
Chồng hay so sánh... vợ ta, vợ người.
 

Vợ ta nhiều nói, ít... cười .
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày.

Vợ ta giống chiếc... cối xay .
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng !

Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng .
Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về!

[về đầu trang]