Vũ Đình Kỷ-Cậy sưu tầm


Đời là một quà tặng. Hãy biết ơn đời!

Vũ Đình Kỷ-Cậy sưu tầm

 1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2.Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nỗi.
3.Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

[về đầu trang]