Ronald D. Witherup, S.S


Nhân tính của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Marcô

Ronald D. Witherup, S.S

Một trong những điểm đặc sắc của Tin Mừng Thánh Marcô là phô bày rất nhiều nhân tính khi phác họa về Chúa Giêsu. Đây là chủ đề đáng quan tâm trong năm phụng vụ này.
 
Bối cảnh Nhân Tính của Chúa Giêsu
 

[về đầu trang]