Vinh Phạm K19


10 Điều Răn "cho người cao niên"

Vinh Phạm K19

1. Hãy vui với nguời khác như bạn bè, bà con,
.... đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.
 

2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành.
.... Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời.
.....Nếu được, cứ đi du lịch.
.....Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

[về đầu trang]