Huyền Y Ca


Ngôn ngữ của tình yêu

Huyền Y Ca

Có 5 thứ ngôn ngữ tích cực làm tôn vinh và nuôi dưỡng tình yêu của một đôi tình nhân, hay một cặp vợ chồng, như sau:
 
1. Những lời nói khẳng định. ( Words of Affirmation)
2. Những lời nói khuyến khích. (Encouraging Words)
3. Những lời nói tế nhị. (Kind words)
4. Những lời nói khiêm nhường. (Humble Words)
5. Những lời nói âu yếm. (Touch Words)
 

[về đầu trang]