P. Vinh Sơn


Vấp ngã (Truyện ngắn)

P. Vinh Sơn

-Cháu đồng ý.
-Vậy anh chị ký vào biên bản này.
…..
 
Hai vợ chồng trẻ bước ra khỏi tòa án, mỗi người mang một tâm sự riêng. Mỗi người nuôi một ý nghĩ riêng. Cả hai bước đi, mỗi người một ngả. Những bước đi vội vã như chạy trốn. Mặt họ cúi gằm xuống như không muốn nhìn ai.
 

[về đầu trang]