Nhật Lam


Viết về ba

Nhật Lam

Viết về Ba sao mà khó quá! Bởi lẽ, tuổi thơ con in đậm hình ảnh Ba nghiêm khắc. Con sợ cái roi của Ba mỗi lần con làm biếng học bài để rồi bị điểm thấp. Con sợ ánh mắt của Ba mỗi khi con bỏ giờ nghỉ trưa, lén đi chơi ngoài nắng với cái đầu để trần.
 

[về đầu trang]