Liên Thái


Mẹ viết thay các con

Liên Thái

Chúc mừng Bố hôm nay ngày Từ Phụ
Dâng lời con cảm tạ Bố kính yêu
Bố vì con cực khổ cũng đã nhiều
Công nuôi dưỡng suốt đời con ghi nhớ.

Bố Mẹ đã cho con từng hơi thở
Thức trắng đêm khi con trẻ yếu đau
Đỡ nâng con những lúc gặp khổ sầu
Trong tay Bố đời con luôn hạnh phúc.

[về đầu trang]