Lê Thiên & Lê Tinh Thông


Một Giám Mục so sánh chính sách của Obama với Đức Quốc Xã và Cộng Sản

Lê Thiên & Lê Tinh Thông

Một giám mục tại TB Illinois, Hoa Kỳ, vào cuối tuần qua đã tức giận kết án  Tổng Thống Obama về “chương trình ủng hộ phá thai và chủ trương  tục hóa cực đoan của ông”.
 
Ngài  đã so sánh tư cách lãnh đạo của ông Obama với các nhà độc tài Adolf Hitler và Josef Stalin. Ngài kêu gọi người Công Giáo bỏ phiếu chống lại ông Obama.

[về đầu trang]