Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh


Chấp nhận hôn nhân đồng tính?

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

Môt ngày đẹp trời nào đó, đứa con của bạn về nói với bạn: “Bố/Mẹ ơi, con gay/lesbian thì bạn nghĩ sao? Chắc bạn sẽ chết đứng giữa trận? Hãy bình tĩnh, đâu vẫn còn đó.

[về đầu trang]