Thuy Tran


Cơm và bệnh Tiểu Đường

Thuy Tran

Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp.Nhưng ăn ngon có cái nguy hiểm của nó nhất là khi ở những nước sống lâu quá tuổi 60 mới nhìn thấy hậu quả.
 

[về đầu trang]