ĐGH Gioan Phaolô II


Người Nữ Thánh Thể

ĐGH Gioan Phaolô II

Mẹ Maria được ngài gọi là "Người Nữ Thánh Thể", một tước hiệu mới lạ nhất về Mẹ được ngài diễn giải rất sâu xa thấm thía  liên quan đặc biệt đến biến cố Thăm Viếng như sau:
 

Lời cầu của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II

ĐGH Gioan Phaolô II

Kính chào Đức Maria, Người Nữ khó nghèo và khiêm nhường,
Được Đấng Tối Cao chúc phúc!
Hỡi Đức Nữ Trinh hy vọng,Bình minh kỷ nguyên mới,
Chúng con hợp làm một với lời ca tán tụng của Mẹ,
ngợi khen lòng Chúa Xót Thương,
công bố Nước Chúa đang đến
để giải thoát trọn vẹn toàn thể nhân loại.
 
Kính chào Mẹ Maria,Nữ Tỳ hèn mọn của Chúa,

[về đầu trang]