Nguyễn Viết Tấn


Các Giám Mục Công Giáo tiếp tục thách đố TT Obama

Nguyễn Viết Tấn

Xin giới thiệu nhận định về phản ứng của các Giám Mục theo khía cạnh chính trị và luật pháp của Vincent Phillip Muñoz, giáo sư chính trị và luật tại đại học Notre Dame.
 

[về đầu trang]