PV Hà Nội4/14/2012


Công an đánh trọng thương LM Nguyễn văn Bình và phá nhà mồ côi

PV Hà Nội4/14/2012

HANOI - Sáng ngay 14/4/2012 linh mục Nguyễn Văn Bình (Chánh xứ Yên Kiệu) cùng nhiều giáo dân đã bị đánh trọng thương trong cuộc đàn áp nghiêm trọng của chính quyền nhằm vào ngôi nhà tình thương Gia đình Agape.

[về đầu trang]