Julie Đỗ sưu tầm


Bệnh “nổ” ở Mỹ rất thịnh hành

Julie Đỗ sưu tầm

Tự dưng, nghe nói “nổ dzăng miểng” thì có lẽ ai cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ lại, thì chuyện “nổ” trong nước Mẽo này là chuyện dài “nhân dân tự dệ”.
 

[về đầu trang]