Rev. Jeffrey Droessler


Đừng để tự do tôn giáo vuột khỏi tầm tay của chúng ta

Rev. Jeffrey Droessler

Anh em linh mục chúng tôi và cá nhân tôi được trao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng cần phải giảng dậy về những vấn đề đang xẩy ra trong đời sống.
 

[về đầu trang]