Giám Mục FULTON SHEEN


Tại sao Giáo Hội bị ghét?

Giám Mục FULTON SHEEN
Người chuyển dịch: 
Người GALILÊ muôn thưở

Tôi hân hạnh thuộc về một Giáo Hội người ta ghét. Đã hẳn, kẻ nhận biết bản tính thần linh của Giáo Hội thì yêu Giáo Hội.
 

[về đầu trang]