Ban Truyền Thông Nazareth


Những cảm nghiệm sau khóa 13 Nazareth

Ban Truyền Thông Nazareth

Khóa Nazareth 13 vừa kết thúc, Ban Tổ Chức cũng như Ban Truyền Thông đã ngập tràn những nhận xét, góp ý và chia sẻ về những gì mà người tham dự đã trải nghiệm sau một cuối tuần với Khóa Nazareth. Sau đây là một số chia sẻ tiêu biểu nói lên những cảm nhận mà từng khóa viên đã lãnh nhận.

Tân Gia Trưởng Gia Đình Nazareth

Ban Truyền Thông Nazareth

Tân Gia Trưởng Gia Đình Nazareth: Lê Mừng - Marie Lan

Toàn Ban Điều Hành và các Gia Trưởng của Gia Đình Nazareth Giáo Phận Orange trong phiên họp lịch sử chiều ngày 9 tháng 3 năm 2012 tại tư gia anh chị Nguyễn Văn Nhuệ-Thu Nhi đã đồng loạt tín nhiệm anh chị LÊ MỪNG-MARIE LAN  vào chức vụ Gia Trưởng Gia Đình thay thế anh chị Vũ Đình Kỷ-Cây, xin nghỉ để lo cho Ban Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đồng.
 

[về đầu trang]