Nguyễn Thị Ngọc


Đối thoại giữa vợ chồng

Nguyễn Thị Ngọc

Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh riêng, mỗi nếp sống riêng, mỗi một chuỗi kinh nghiệm riêng, đèn nhà ai, nấy rạng, nên chúng tôi cảm thấy áy náy khi giãi bày nếp riêng tư của mình.

[về đầu trang]