Chu Dung Cơ


Hiểu đời - Tâm sự tuổi già

Chu Dung Cơ
Người chuyển dịch: 
Lê Thanh Dũng

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày .Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lại một ngày...

Hiểu Đời - Tâm Sự Tuổi Già

Chu Dung Cơ
Người chuyển dịch: 
Thanh Dũng

Tháng ngày hối  hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh,  nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống  thanh thản, sống thoải mái.

 Qua một ngày,  mất một ngày .Qua một ngày, vui  một ngày. Vui một ngày  lại một ngày...

[về đầu trang]