ĐGH Biển Đức XVI


Thần học là gì?

ĐGH Biển Đức XVI
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

[…]  Việc trao giải chắc chắn có thể đem đến cơ hội cho chúng ta tập trung một khoảng thời gian vào vấn đề căn bản về “thần học” thực sự là cái gì.
 

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

ĐGH Biển Đức XVI
Người chuyển dịch: 
Đức Thành chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Libreria Editrice Vaticana

"Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành" (Dt 10,24)
Anh chị em thân mến,

[về đầu trang]