Nguyễn Dương


Tổng thống Obama và quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào ngày 5 tháng 3 và 6 tháng 3, 2012

Nguyễn Dương

Theo nhạc sĩ Trúc Hồ, thì Tổng thống Obama đã quyết định tiếp phái đoàn người Việt khoảng 100 người từ 12 giờ đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 3, tại Tòa Bạch Ốc, và sau đó, vào ngày 6 tháng 3, phái đoàn của cộng đồng người Việt (không hạn chế số lượng) sẽ điều trần tại quốc Hội Hoa Kỳ.
 

[về đầu trang]