Phan Sĩ Xa Vi


Tình yêu chấp cánh

Phan Sĩ Xa Vi

Trước cảnh ngộ khó khăn, chỉ có niềm hy vọng mới có thể giải cứu con người thoát khỏi tình trạng bi đát đen tối. Nếu niềm hy vọng ấy lại được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu mãnh liệt, thì chắc chắn mau mắn đem lại kết quả đáng mong ước hơn nữa.
 

[về đầu trang]