Đức Hòa Khánh Thi


Dư âm Mùa Giáng Sinh - Thơ

Đức Hòa Khánh Thi

“ Khi bài ca của các Thiên Thần đã ngừng,
Khi ngôi sao trên bầu trời đã đi khỏi,
Khi ba vua đã về quê nhà,
Khi các mục tử cùng đàn súc vật đã trở về,
Thì công việc Giáng Sinh mới bắt đầu;
Để tìm lại những gì đã mất,
để hàn gắn những gì đã gẫy,
để người đói được ăn no,
để tù nhân được giải phóng,

[về đầu trang]