Lm. Nguyễn Trung Tiện


Tôi hét lên! Đời là vô thường...

Lm. Nguyễn Trung Tiện

Tôi mệt nhọc với cuộc đời,
Tôi khò khè với cuộc sống!
Tôi làm hãng cam, làm anh cai.
Tôi đếm tiền.
Tôi, vợ đẹp.
Tôi, con khôn.
Tôi ung thư.
Tôi hét lên!

. . .
 

[về đầu trang]