Vân Trần sưu tầm


Đời người qua chu kỳ sinh trụ hoại diệt!!!

Vân Trần sưu tầm

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: Sinh, Lão, Bệnh, Tử  - Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của Tạo Hóa, không có cách chi thay đổi được.!!!
 

[về đầu trang]