ĐGM. Vincent Nguyễn văn Long


Hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ cộng sản

ĐGM. Vincent Nguyễn văn Long

MELBOURNE - Vào lúc 5 giờ chiều nay (giờ Úc Châu), tại tại nhà thờ giáo xứ St Margaret Mary, Meelbourne, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho đất nước, quê hương và những ai đã bỏ mình vì tự do.
 

[về đầu trang]