Jos. Tú Nạc


Xã hội lành mạnh tùy thuộc vào gia đình

Jos. Tú Nạc

VATICAN (News.VA) - “Gia đình được xác tín là một mối giao kết yêu thương, toàn vẹn, giao ước chân thành giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân, không phải là sự tồn tại xoay quanh tự nó.

[về đầu trang]